Боян Страхилов

Град: София

Област на професионална компетентност:

Фокусирана към решения кратка терапия, коучинг, обучение, Психологично консултиране, Психология на медиите, Психология на малката група, Здравна психология, Трудова и организационна психология, Психотерапия

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: психология
Психотерапевтично обучение: Фокусирана към решения кратка терапия
Стаж по специалността: 20 години
Месторабота и длъжност:
Управител на ПИК Цeнтър - фокусиран към решения подход: коучинг, обучение, консултиране, терапия
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG - RP- 0579

За контакти:

Телефон: 0898481111
Адрес: София 1612, Хиподрума, бл.1
E-mail за контакти:
boyan@pikcenter.eu
Сайт:
www.pikcenter.eu