Галина Тодорова

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Проблеми в ученето, Детска психология, Учене, памет и когнитивни процеси, Стареене и жизнен път, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психодиагностика, Преподаване на психология

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология и психопатология на развитието
Психотерапевтично обучение: Сертифициран психолог-консултант от Българска асоциация по Когнитивно-поведенческа психотерапия.
Други специалности и специализации:
Обучение в практически умения за работа с личностови методики–КПВ, ТАТ, Розенцвайг, Роршах-тест, Вартег-тест към Дружество попозитивна психотерапия,Варна. Обучение в работа тестове и методи за изследване на интелектуално- мнестична и когнитивна дейност към Медицински университет, Варна. Обучение в приказкотерапия към център за професионално обучение „Мост България” гр.София Учител по философия, етика и право и психология. Смисълът на всяко човешко съществуване е щастието – това е равносилно на здраве - емоционално, психическо и физическо. Да се потърси професионална психологическа помощ, когато душата страда е толкова естествено и човешко, също както да се потърси лечение за настинка или главоболие например. Обикновено хората изпитват страх и тревога от процеса на терапия. Те не знаят какво да очакват. Всъщност процесът на терапевтичното консултиране е една връзка – между две човешки същества, в която се учим да общуваме истински по един директен, непринуден и зрял начин. Невероятна е магията на това общуване и опознаване, защото именно това прави човека щастлив и му помага в една емпатична среда да се учи, да се справя и успява. Терапевтът - консултант е обикновен човек, който е една-две крачки пред клиента. Той не се намира „горе”, а клиентът „долу”. Това е просто човек, който се е опознал, който е изучавал душата си и си е дал шанса да бъде щастлив. Това е човек, който знае колко неоценимо и богато е общуването между хората, който има какво да даде на клиентите си и знае и приема, че и те му дават много. Терапевтична консултация избират хората, които имат вярната интуиция за себе си и света, усещащи, че свободата и щастието им са възможни в преодоляването на вътрешни задръжки, безмислени правила и принуди. Това са жадните за истински живот човешки същества. Предлагам ВИ да тръгнате с мен по пътя на „предизвикателството”, защото аз вървя по него отдавна и защото знам, че мога да ВИ дам, както и ВИЕ на мен – истинска и споделена емоция в срещата на две човешки същества.
Стаж по специалността: 12 години
Месторабота и длъжност:
Психолог - консултант и психотерапевт в частен кабинет; Хоноруван преподавател по социална психология в Колеж по туризъм гр. Варна
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-RP - 1145

За контакти:

Телефон: 0885 298 994
Адрес: гр. Варна 9005, кв. "Чайка", бл. 30, вх. г, ет. 1, ап. 74
E-mail за контакти:
todorovagalina65@gmail.com
Сайт:
psychea-bg.com