Мария Коева

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Психологично консултиране, Емоции и мотивация, Сексуално поведение и сексуално насилие, Социална психология, Пол и разнообразие, Преподаване на психология, Насилие, травма, Трудова и организационна психология

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология на управлението
Стаж по специалността: 5 години
Месторабота и длъжност:
Месторабота: ОСНВ с ПИЦ - Пловдив Длъжност: психолог

За контакти:

Телефон: 089 - 639 - 2653
Адрес: гр. Пловдив, бул. "Руски" 86
E-mail за контакти:
mariyakoeva7@gmail.com
Сайт:
koeva-psychologist.blogspot.com/