Мария Коева

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

– повишена тревожност, провокирана от различни стресови събития;
– ниска самооценка;
– употреба и злоупотреба с психоактивни и наркотични вещества;
– проблеми в двойката и семейството;
– търсене на сексуална идентичност. Консултиране на ЛГБТИ младежи;
– психическо, физическо и сексуално насилие.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология на управлението
Стаж по специалността: 6 години
Месторабота и длъжност:
Месторабота: ОСНВ с ПИЦ - Пловдив Длъжност: психолог

За контакти:

Телефон: 089 - 639 - 2653
Адрес: гр. Пловдив, бул. "Руски" 86
E-mail за контакти:
mariyakoeva7@gmail.com
Сайт:
koeva-psychologist.blogspot.com/