Мария Коева

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

– повишена тревожност, провокирана от различни стресови събития;
– ниска самооценка;
– проблеми в двойката и семейството;
– трудности в отношенията с партньора;
– загуба или раздяла в семейството;
– житейски и професионални кризи;
– загуба на смисъл и удовлетвореност от живота;
– страхове;
– трудности с адаптацията;
– чувство за самота;
– придобиване на механизми за справяне със стресови ситуации;
– личностно себепознание и себереализация;
– управление на екипи;
– обучение и развитие;
– социални и лидерски умения;
– усещане за burn out;
– психологическа подкрепа в организацията;
– оказване на психологическа подкрепа на ЛГБТИ младежите и техните родители;
– психическо, физическо и сексуално насилие;
– употреба и злоупотреба с психоактивни и наркотични вещества.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология на управлението
Стаж по специалността: 6 години
Месторабота и длъжност:
Месторабота: ОСНВ с ПИЦ - Пловдив Длъжност: психолог

За контакти:

Телефон: 089 - 639 - 2653
Адрес: гр. Пловдив, бул. "Руски" 86
E-mail за контакти:
mariyakoeva7@gmail.com
Сайт:
psychologist-koeva.blogspot.com/