Мария Коева

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Учене, памет и когнитивни процеси, Психологично консултиране, Емоции и мотивация, Сексуално поведение и сексуално насилие, Социална психология, Пол и разнообразие, Преподаване на психология, Насилие, травма, Трудова и организационна психология, Проблеми в ученето

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология на управлението
Други специалности и специализации:
Психология - бакалавърска степен; Педагогическа правоспособност - Учител по Психология
Стаж по специалността: 2 години
Месторабота и длъжност:
ОСНВ с ПИЦ - психолог

За контакти:

Телефон: 089 - 639 - 2653
Адрес: гр. Пловдив, бул. "Руски" 86
E-mail за контакти:
mariyakoeva7@gmail.com
Сайт:
www.mariyakoeva.weebly.com