Мария Орешкова

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

– Когнитивна психология
– Невротерапия
Консултиране при:
– депресия
– тревожни състояния
– емоционална нестабилност
– емоционална зависимост
– психологични проблеми причинени от загуба
– раздяла
– неувереност
– ниска самооценка
– психотравма
– проблеми в семейството
– проблеми на работното място
– стрес и др.

ЕЕГ Биофийдбек (Невротренинг)
Biofeedback – биологична обратна връзка)
Това е научно доказан, неинвазивен метод за трениране на мозъка с цел подобряване на неговата ефективност и развиване на умението за контролиране на различни психични и физиологични функции. Прилагането на ЕЕГ Биофийдбек подобрява биоелектрическата дейност на мозъка и дава възможност за лечението на неврологични и психични нарушения.

Какво представлява тренингът?
Върху главата на клиента се поставят електроди, които отчитат мозъчните вълни. На монитор пред терапевта тези вълни излизат под формата на диаграми, а на монитор пред клиента под формата на игра. Играта се управлява само с мисълта, без мишка или клавиатура.

За кого е предназначен?
За хора, които искат да:
– подобрят паметта си
– подобрят концентрацията си
– се справят с безсънието
– намалят стреса
– реагират по- бързо

За ученици, които имат проблеми с :
– учене
– концентрация
– внимание
– памет
– креативност
– развитие
– мотивация

За спортисти:
– за по- добра концентрация
– за по- добри резултати
– за по- добър физически баланс

При:
– депресия
– нарушения на съня
– тревожни състояния
– зависимости
– стрес
– множествена склероза
– паркинсон
– епилепсия
– мозъчни травми
– заекване
– затруднен говор
– разстройство на паметта
– синдром на ADD, ADHD
и др.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Приложна психология
Други специалности и специализации:
Когнитивно-поведенчески психолог-консултант. Фамилен и брачен психолог-консултант. Невротерапевт. Автор на научни доклади представени на международни и национални конференции по Приложна психология, публикувани в списания и сборници. Член на Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия.
Стаж по специалността: 10 години
Месторабота и длъжност:
когнитивно-поведенчески психолог-консултант, фамилен и брачен психолог-консултант и невротерапевт в частен кабинет
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-RP-1343

За контакти:

Телефон: 088 - 255 - 7966
Адрес: Варна 9001,ул. Райко Жинзифов 28, (под у-ще Димчо Дебелянов); ж.к. Владислав Варненчик, ДКЦ III- Варна, ет. 2, тяло В, кабинет № 225.
E-mail за контакти:
mariyaoreshkova@gmail.com
Сайт:
www.facebook.com/pages/-------/915754438467148?ref=hl