Пламена Иванова

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

– Предоставям психологическо консултиране на деца, юноши и възрастни;
– Семейно консултиране;
– Кризисна интервенция;
– Професионално консултиране и ориентиране;
– Работя с деца в риск – с проблемно поведение, проблеми в ученето, преживели насилие, със суицидни мисли и опити, със зависимости, деца със СОП и др.
– Предоставям психологическа подкрепа при намаляване на тревожността и справяне със стреса;
Други области, в които имам опит:
– Психология на личността. Индивидуални различия.
– Сексуално поведение.
– Насилие, сексуално насилие, травма, зависимости.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Приложна психология
Психотерапевтично обучение: Майсторско ниво към Дружеството по позитивна психотерапия в България; психоаналитик във формиране. Асоцииран член към Асоциация "Българско психоаналитично пространство".
Други специалности и специализации:
Обучавам се в арт терапевтични техники към Arts & Therapy - София.
Стаж по специалността: 13 години
Месторабота и длъжност:
Психолог на частна практика. Имам 13 години стаж като психолог в работата с деца, юноши и родители/възрастни. Отнасям се професионално към работата с клиенти и работя под супервизия.

За контакти:

Телефон: 0879 840 790
Адрес: Варна 9000, ул. "Христо Попович" №33, ет. 1
E-mail за контакти:
pl_ivanova1@abv.bg
Сайт:
psihologicheska-podkrepa.info