Райна Жечева

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

Когнитивна психология, Психологично консултиране, Онлайн консултиране за себепознание и лична промяна, Хипноза и хипнотерапия

Ако търсиш конкретно решение, ако искаш да познаваш себе си, ако искаш да следваш сърцето си, ако не знаеш откъде да започнеш, разбери как можеш да постигнеш повече успех и удовлетворение в областите, които те интересуват.
ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ
ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ДА ОТКРИЕШ СЕБЕ СИ

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология и психопатология на развитието
Други специалности и специализации:
Българска Асоциация по Когнитивно-Поведенческа Психотерапия – специализирани умения за психологическо консултиране Българска Асоциация по Хипноза и Хипнотерапия - Основен курс по Хипноза - Курс по Хипнотерапия
Стаж по специалността: 5 години
Месторабота и длъжност:
психолог, хипнотерапевт на частна практика; онлайн консултиране

За контакти:

Телефон: 0878 172 043
Адрес: Варна 9003, ул.Средец 29 ет.2
E-mail за контакти:
psychologist@rionamorgan.com
Сайт:
www.rionamorgan.com