Люба Шулева-Комитова

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Психологическо консултиране и психотерапия на възрастни и деца.
Фамилно консултиране – проблеми в партньорството.
Кризи в семейното съжителстване, проблемното дете.
Тревожни състояния.
Самооценката.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Консултативна психология
Психотерапевтично обучение: Специализация - майсторско ниво на позитината психотерапия към ДППБ, Варна. Завършена степен - консултантско ниво.
Други специалности и специализации:
Хипноза и хипнотерапия към БАХ Психодиагностика - завършен курс към "ПИК", доц. Божинова, Пловдив Когнитивна психотерапия - консултантско ниво
Стаж по специалността: 6 години
Месторабота и длъжност:
Психолог в Сдружение "Йога център - Хридая", Бургас

За контакти:

Телефон: 088 - 768 - 9903
Адрес: Бургас 8000, бул. "Ст. Стамболов", №120
E-mail за контакти:
your_psychology@abv.bg
Сайт:
www.your-psychology.com