Ани Симеонова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психологични консултации и психотерапия;
Клинична психология; Психология на развитието и нарушения (детство – юношество – зрялост);
Тренинг и терапия за справяне със стрес, панически атаки, тревожност, фобии, зависимости, стареене и жизнен път;
Подпомагане на детското развитие (ГРР, Разстройства от аутистичния спектър, ДЦП, Синдром на Даун, Епилепсия, Хиперактивни деца, агресия, детски страхове);
Провеждане на психологически изследвания и издаване на удостоверения за психологическа пригодност (за професионални шофьори; за кандидат-охранители; по изискване на работодател);
Изготвяне на психологически характеристики;

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Клинична психология - психоаналитична песпектива
Стаж по специалността: 8 години
Месторабота и длъжност:
Клиничен психолог и психотерапевт в психологичен кабинет - гр. Перник
Член на "Дружеството на психолозите в България":
1545

За контакти:

Телефон: 0884298877
Адрес: Перник, 2300, кв. Христо Смирненски, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 23, Бизнес Комплекс "Елена", каб./офис 901
E-mail за контакти:
psy_assistance@abv.bg
Сайт:
psychotherapist.alle.bg