Ани Симеонова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психологични консултации и психотерапия;
Клинична психология; Психология на развитието и нарушения (детство – юношество – зрялост);
Тренинг и терапия за справяне със стрес, панически атаки, тревожност, фобии, зависимости, стареене и жизнен път;
Подпомагане на детското развитие (ГРР, Разстройства от аутистичния спектър, ДЦП, Синдром на Даун, Епилепсия, Хиперактивни деца, агресия, детски страхове);
Провеждане на психологически изследвания и издаване на удостоверения за психологическа пригодност (за професионални шофьори; за кандидат-охранители; по изискване на работодател);
Изготвяне на психологически характеристики;

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Клинична психология - психоаналитична песпектива
Стаж по специалността: 7 години
Месторабота и длъжност:
Психологичен кабинет към Медицински Център "Княжево", гр. София, както и Психологическа лаборатория и Психологичен кабинет към Медицински Център "Медимекс", гр. Перник - Психолог
Член на "Дружеството на психолозите в България":
1545

За контакти:

Телефон: 0884298877
Адрес: София 1641, кв. Княжево, ул. "Евлия Челеби" 39, Медицивски Център "Княжево"
E-mail за контакти:
psy_assistance@abv.bg
Сайт:
psychotherapist.alle.bg