Камелия Мирчева

Град: Стара Загора

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Психология в образованието, Психология на малката група, Съдебна психология, Преподаване на психология, Насилие, травма, Превантивна психология, Проблеми в ученето

Автор на книгите:
– Как да избегнем войната с децата си , Изд. Арт клуб „Херос” Ст.Загора 2006
– Тийнейджърите – как да ги обичаме и подкрепяме, Изд. Арт клуб „Херос” Ст.Загора 2006
– Психология на малките групи /лекционен курс/ Изд. Арт клуб „Херос” Ст.Загора 2006
– Психологическо консултиране /лекционен курс/, Изд. Арт клуб „Херос” Ст.Загора 2006
– Преодоляване на проблеми в общуването и позитивно претълкуване на конфликти /обучителна програма социално-психологически тренинг с елементи на арттерапия/ Изд. Арт клуб „Херос” Ст.Загора 2006
– Нетрадиционни педагогически подходи, Основни школи в психологията , Изд. Арт клуб „Херос” Ст.Загора 2006, първо издание
– Проблемно поведение на деца в училищна възраст /рискови фактори и стратегии за справяне/ – 2007 г. изд. Арт клуб „Херос” Стара Загора
– Всичко е в твоите ръце – програма за когнитивно –сензитивен тренинг Арт – клуб „Херос” Стара Загора, 2007
– Стрес и психични стратегии за справяне Изд. Арт клуб „Херос” Стара Загора 2012
– Нетрадиционни педагогически подходи. Основни школи в психологията Второ преработено и допълнено издание Изд. Арт клуб „Херос” Стара Загора 2012
– Комуникативни умения и ефективно общуване Изд. Арт клуб „Херос” Стара Загора 2012

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология, специализации: социална психология и психология на развитието, образованието и културата
Други специалности и специализации:
ЮУ”Н.Рилски”-Благоевград-Педагогика на обучението по техника и технологии, Начална педагогика, със специализация по изобразително изкуство, ПИ“Акад.Т.Самодумов”-Ст.Димитров, специалност: ”Педагогика на обучението по изобразително изкуство и труд и техника”, Тракийски университет – Стара Загора - ІІ клас квалификация по изобразително изкуство, Позитивна психотерапия - Висбаденска школа при българско Дружество по позитивна психотерапия
Стаж по специалността: 12 години
Месторабота и длъжност:
психолог в НУМСИ "Хр. Морфова" Ст. Загора
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-RP-0405

За контакти:

Телефон: 0888 753 124
Адрес: Стара Загора 6002, бул. "Славянска" №37 ет.1 ап. 1
E-mail за контакти:
kameliq_mircheva@abv.bg