Боряна Семерджиева

Град: Други населени места

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Пенитенциарна психология
Занимавам се с преводи от полски на български, касаещи тематиката на зависимостите.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: педагогика
Други специалности и специализации:
балетен педагог
Стаж по специалността: 3 години
Месторабота и длъжност:
инструктор по зависимости в Дом за социална помощ - Радзимин около Варшава

За контакти:

Телефон: 663 - 983 - 302
Адрес: Полша, гр. Радзимин 05-250, , ул Конституция 3 май 7
E-mail за контакти:
borianao@gazeta.pl