Мария Урилска

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

•Общи проблеми и неразположения, свързани с отрицателни емоции като страх, срам, вина и др.
•Дистрес и burn-out синдром
•Семейни проблеми
•Зависимости (алкохолна, наркотична, хазартна, компютърна, сексуална зависимост)
•Хранителни разстройства (анорексия нервоза и булимия нервоза)
•Обсесивно-компулсивно разстройство
•Тревожни разстройства (паническо разстройство, прости фобии, социална тревожност и др.)
•Депресивни състояния

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология
Други специалности и специализации:
Обучаващ се консултант по когнитивно-поведенческа психотерапия Психология на управлението Социална психология Ефективно общуване и решаване на конфликти
Стаж по специалността: 2 години
Месторабота и длъжност:
Психолог и терапевт в социална услуга

За контакти:

Телефон: 0887001582
Адрес: гр. Пловдив
E-mail за контакти:
mimi_rey_f@abv.bg
Сайт:
psihologurilskaplovdiv.wordpress.com