Мариета Байчева

Град: Монтана

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Стареене и жизнен път, Поведение на животните, Малцинства, миграция и бежанци, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Сексуално поведение и сексуално насилие, Психология на малката група, Насилие, травма, Проблеми в ученето

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: психология
Стаж по специалността: 4 години
Месторабота и длъжност:
частен консултативен кабинет, училищен психолог в ПГСАГ Монтана

За контакти:

Телефон: 096 580 875
Адрес: Монтана 3400, "Хр. Смирненски" 21 в-38
E-mail за контакти:
eti7200@abv.bg