Веселина Найденова

Град: Смолян

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Учене, памет и когнитивни процеси, Психология на личността, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Насилие, травма, Проблеми в ученето

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: психология
Стаж по специалността: 2 години
Месторабота и длъжност:
Психолог в СПИ "Максим Горки" - село Стойките

За контакти:

Телефон: 0878 979 027
Адрес: село Стойките 4715, обл.Смолян, ул. Капитан Петко войвода 11
E-mail за контакти:
vesinka82@abv.bg