Гергана Атанасова

Град: Ямбол

Област на професионална компетентност:

Психотерапия, Учене, памет и когнитивни процеси, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Пол и разнообразие, Индивидуални различия, Проблеми в ученето

Психологично консултиране на деца и възрастни; Диагностика на личността; Педагогическо и психологическо консултиране на педагози; Подготовка и реализиране на психологически тренинги за деца и юноши с емоционално-поведенчески проблеми; Консултиране на деца със специални образователни потребности и техните родители

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психологическо и педагогическо консултиране
Психотерапевтично обучение: Гергана Атанасова е член на Дружеството по Позитивна Психотерапия в България, завършила е базисно ниво по Позитивна психотерапия и се обучава в Майсторската програма по Позитивна психотерапия
Други специалности и специализации:
психология, социална педагогика
Стаж по специалността: 4 години
Месторабота и длъжност:
психолог, детски психолог - консултант в Сдружение Център за образователни програми и социални инициативи; Център за психично здраве "Психея"

За контакти:

Телефон: 089 - 467 - 1323
Адрес: гр. Ямбол 8600, ул. "Искър" №1 А офис 8
E-mail за контакти:
galja.atanasova@yahoo.com