Здравка Анина

Град: Дупница

Област на професионална компетентност:

Дипломиран бакалавър и магистър по Психология.
– Професионалните ми интереси са в областта на клиничната и консултативна психология, психология на личността, насилие и травма.
– Предоставям консултации за хора с емоционални и поведенчeски проблеми, преживяно насилие, тежка загуба или депресия.
– Работя под индивидуална супервизия – двама супервизора.
Последните три години активно работя с деца и младежи.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: психолог
Други специалности и специализации:
Следдипломна квалификация "Учител по психология" Към момента специализира Клинична психология
Стаж по специалността: 7 години
Месторабота и длъжност:
Психолог в Сдружение "Знание, успех, промяна"
Член на "Дружеството на психолозите в България":
№ 1438; 2634 6001;6002

За контакти:

Телефон: 0899 84 16 55
Адрес: ул. Алеко №3, гр. Дупница
E-mail за контакти:
anina78@abv.bg