Светла Банкова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психологическо консултиране, краткосрочна терапия; телесна психотерапия, тревожност, депресия, панически атаки, психосоматични заболявания: автоимунни заболявания и хронични болести, както и болков синдром с неизяснен произход; поддържаща психотерапия за раково болни и при други тежки и хронични заболявания; личностни разтройства, други разтройства на вниманието и настроението; фокусирано разрешаване на личностни и всекидневни проблеми;

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология
Психотерапевтично обучение: Психотелесна психотерапия.
Други специалности и специализации:
Mагистър по Психология от American Public University, West Virginia, USA. Четири годишен курс по аналитична психотерапия към Westdeutsche Akademie, Швейцария, Лицензирана от “Coach Training Alliance”, САЩ, специалност Life Coaching и Career Management, акредитирана програма на International Coaching Federation. Завършени курсове по когнитивна и поведенческа терапия към Оксфордския университет, допълнителни курсове по фамилни констелации, психосоматика, фамилна терапия, краткосрочни терапии и психодрама. Психосоматил. Член на Българска Асоциация по Психотерапия и Европейска Асоциация по Психосоматика.
Стаж по специалността: 20 години
Месторабота и длъжност:
Психолог и психотерапевт на частна практика.

За контакти:

Телефон: 0885 2644 00
Адрес: София 1680; ул. "Родопски извор" 53, ап.1.
E-mail за контакти:
sbankova@yahoo.com
Сайт:
BezProblemi.com