Стоянка Славова

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Психолингвистика, Емоции и мотивация, Психотерапия, Психология на малката група, Преподаване на психология, Индивидуални различия

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: психология
Други специалности и специализации:
Магистър по педагогика. Стоянка Славова притежава специализация по индивидуална, семейна и групова Позитивна психотерапия; специализация по Постюнгианска женска психология. Има двадесет и тригодишен опит в работата с хора като университетски преподавател по Риторика, Бизнескомуникации и делови преговори и Връзки с обществеността.
Стаж по специалността: 5 години
Месторабота и длъжност:
Мениджър в Частен център за психологическа помощ "Душевен комфорт" . нтернет центърът "Душевен комфорт" е създаден с мисията: 1. Да помага на хората да решават проблемите си, свързани със: - силни негативни емоции: състояния на тревожност, депресия, фобии и др. - конфликти в общуването с деца, родители,съпрузи(партньори), колеги - ниска самооценка, в резултат на загуби или травмиращ опит - трудности в определянето на ориентирите и целите в живота 2. Да осъществява личен коучинг на хора, които желаят да се научат да управляват живота си и да постигат целите си. 3. Да разпространява безплатна информация чрез електронния журнал "Управление на живота", за който можете да се абонирате веднага на страницата на сайта.

За контакти:

Телефон: 0885 771 498, 0878 792 068
Адрес: Варна 9027, кв. "Младост" бл.104
E-mail за контакти:
info@dushevenkomfort.com
Сайт:
www.dushevenkomfort.com