Роза Филева-Хаджова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психологическо консултиране
Индивидуална и групова работа
Работа с двойки
Позитивна психотерапия
Автогенен тренинг

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: клинична социална работа, психология
Психотерапевтично обучение: Kонсултант по позитивна психотерапия към The World Association for Positive Psychotherapy (WAPP) - Certificate № 004-BG-2014
Други специалности и специализации:
Роза Филева-Хаджова има магистърска степен на образование, завършва психология и клинична социлана работа, сертифициран позитивен психотерапевт към The World Association for Positive Psychotherapy, има професионална квалификация - учител по психология и преминава обучение по Автогенен тренинг (АТ) при доц. д-р Никола Атанасов, завършва дистанционен курс на обучение: „Ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ” към Национален център по обществено здраве и анализи, участва в XI-та и XII-та Национална конференция по Позитивна психотерапия. Член е на Дружеството по позитивна психотерапия в България /ДППБ/ и World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy /WAPP/. Има опит в индивидуална работа с хора с тежки психични проблеми и водещ на групи за психо-социална рехабилитация във Фондация "Глобална инициатива в психиатрията - София" Роза Филева-Хаджова възприема вътрешния душевен свят на човека за тайнствен и харизматичен. От опита си е научила, че психичното страдание и душевния дисбаланс имат тежки последици върху отношенията на индивида с близките хора и създават множество конфликтни ситуации в реалността. Вярва, че всеки човек има ресурс да се справи с предизвикателствата на живота, като някои срещат трудности да открият вътрешната си сила, а други имат нужда от подкрепа и напътствие, и поради това основната цел на терапевтичната работа е да мобилизира ресурсите на отделната личност да се справи в тежки житейски ситуации, партнирайки на индивида да изгради умения да помага както на себе си, така и на другите. Или с други думи вярва в мотото: „Дай на човека риба и ще го нахраниш за един ден. Научи го как да лови риба и ще го нахраниш за цял живот.”
Стаж по специалността: 8 години
Месторабота и длъжност:
Ариадне - психологическо консултиране и терапия

За контакти:

Телефон: 0889706687
Адрес: София 1000, ул. Дунав 42 (вход от ул. Цар Симеон)
E-mail за контакти:
roza.fileva@gmail.com
Сайт:
ariadne-psy.bg/