Ирена Славкова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Тревожни разстройства, фобии, панически атаки, стрес на работното място, бърнаут, затруднения в общуването, затруднения в реализацията, разрешаване на конфликти, понижена самооценка, подреждане на приоритети, умения за отстояване, житейски избори, мотивация, проблемни отношения, неуспешни връзки.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психологично консултиране
Други специалности и специализации:
Когнитивно-поведенческа терапия
Стаж по специалността: 8 години
Месторабота и длъжност:
на свободна практика

За контакти:

Телефон: 0896 72 92 39
E-mail за контакти:
irena_slavkova@abv.bg
Сайт:
www.irenaslavkova.com