Магдалена Дойчинова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Аз съм детски психолог и специалист по ранно детско развитие. Бакалавърска степен Психология съм придобила в Абърдийн, Шотландия, а магистърска степен по програма Детско-юношеска и училищна психология- в СУ „Св. Климент Охридски“. Имам опит в работата с деца, юноши и младежи от аутистичния спектър, както и с деца с емоционални и поведенчески проблеми и изоставане в развитието. Имам частна практика, работя и по австралийска система за ранно детско развитие.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Детско-юношеска и училищна психология
Други специалности и специализации:
Сертификат за преминат курс по консултантски умения Сертификати за работа с: Скала за интелигентност на Уекслер (WISC-IV) за деца между 6 и 16 години; Рейтинг скала за оценка на детското развитие (Developmental Profile 3) за деца между 0 и 13 год.; Проективна методика (TEMAS) за изследване на емоционални и поведенчески проблеми при деца между 5 и 13 год.; Тест за училищна готовност (ТУГ) на Пламен Калчев; Скала за агресия и виктимизация от връстници (САВВ) на Пламен Калчев; Скала за субективно благополучие и взаимоотношения в юношеска възраст (ССБВО) на Пламен Калчев
Стаж по специалността: 5 години
Месторабота и длъжност:
Център "Шарено Детство" - детски психолог, специалист по ранно детско развитие

За контакти:

Телефон: 0885971069
Адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, бл.24, вх.7, офис 5
E-mail за контакти:
m.g.danailova@abv.bg
Сайт:
sharenodetstvo.com/