Бригита Михайлова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Детска психология: Личностно и емоционално развитие при децата. Трудности с адаптацията и мотивацията: детска градина, училище. Взаимоотношения родител-дете. Психологична помощ при емоционални състояния и преживяванията през периода на бременността, стратегии за справяне с депресия по време и след бременност. Изграждане на стабилна емоционална връзка с новороденото.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психолог
Стаж по специалността: 10 години
Месторабота и длъжност:
ул "Лавеле" 16 ет.1
Член на "Дружеството на психолозите в България":
1015 Б.Михайлова

За контакти:

Телефон: 0899197777
Адрес: София, ул "Лавеле"16
E-mail за контакти:
bigita@abv.bg