Светлана Сотирова

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
-Индивидуално и семейно консултиране.
– Индивидуална и семейна психотерапия.
– Групи за взаимопомощ.
-Терапевтични групи.
-Психодиагностика и професионален подбор.
-Организационно консултиране.
-Управление при кризи и кризисна интервенция.
-Лектор и обучител. Теми като:
Устойчивост на стрес : Стрес. Копинг стратегии за справяне със стрес. Разпознаване и разбиране на реакции на стрес.
Психосоматика.
Синдром на професионалното изпепеляване. Същност и превенция
Техники за управление на стреса. Психологично подпомагане след ПТСР.
Първа психологическа помощ при критични ситуации.
Стрес и здраве /начинът на мислене и отношението ни към стреса/
Ефективна комуникация.
Невербалните послания – източник на информация за актуалното състояние на хората.
Овладяване на гнева в конфликтни ситуации. Управление и контрол на емоциите.
Емоционална интелигентност като способ за изграждане на успешен модел на поведение.
Психология на лъжата.
Психологически аспекти на тероризма.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология, СУ
Психотерапевтично обучение: Когнитивно-поведенческа психотерапия - консултант Позитивна психотерапия Краткосрочна терапия Мотивационно интервюиране Кризисна интервенция Психодрама
Други специалности и специализации:
2016г.-Конференция “Покана за среща..пътища” към Институт по Психодрама, “Бернахард Ахтерберг”. 2015г. -„Crisis negotiation course” ( „Водене на преговори”) – Federal Bureau of investigation, (FBI), U.S.Department of justice. 2014г. -„ Новият Полицейски Лидер” – „ Лидерски стил и мотивация” и „ Подбор и кариерно развитие” 2010г. -Когнитивно –поведенческа терапия при хипохондрия, КПТ при обсесивно-компулсивно разстройство и КПТ при прости фобии – организирани от БАКПП – с обучители – prof. Paul Salkovskis и Paul Wheble, King`s College London Проекти. 2007г. -Участие в 4-th International Medical Hypnosis Congress – Istanbul -Обучител в специален курс за обучение на дознатели за работа с непълнолетни и малолетни участници в досъдебното производство с основна тема „Разследване на престъпления, извършени от непълнолетни”. 2006г. -Участие в 5-та Национална конференция по позитивна психотерапия с тренинг – семинари. -Участие в 7-th International Training Seminar of Positive Psychotherapy – in Wiesbaden, Germany. 2004г. -Участие в тренинг- семинар и обучени:” Супервизия на случаи при деца и възрастни” 2003г. -Участие в 4-th International Training Seminar and 3-th International Conference of Positive Psychotherapy – гр. Варна 2012г. – СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛ–от “SOCOPOL” 2010г. –МОТИВАЦИОННО ИНТЕРВЮИРАНЕ първа и втора част към “Български институт по зависимости”. 2009г.--КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ към “Кли Пси” гр. Варна., с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации. Председател на Българска Асоциация по Психотерапия. 2008г.-ОРИЕНТИРАНА КЪМ РЕШЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИЯ към Център за психологически изследвания и консултации – гр. София. 1994г.- NLP (Невро-лингвистично програмиране)– с обучители от Санкт-Петербургски Медицински Институт.
Стаж по специалността: Повече от 20 години
Месторабота и длъжност:
От1993г. до 01. 2016г. - Институт по психология - МВР - София От 2016г. - Основател и Директор на Психологичен Център S.O.V.A.

За контакти:

Телефон: 0888 412 600
Адрес: гр. Варна, ул. "Топола" 26
E-mail за контакти:
sovapsy@abv.bg
office@sovapsychologist.com
Сайт:
sovapsychologist.com