Емилия Сотирова

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
-Индивидуална и семейна терапия и консултиране.
-Индивидуална и групова психотерапия: екзистенциални проблеми, конфликти в двойката, психодиагностика, неврози, натрапливости, фобии, зависимости, хранителни разстройства, училище за родители, психосоматични проблеми и др. Аналитична психотерапия, когнитивно-поведенческа, психодрама, арт-терапия.
-Подбор на кадри, тренинги на трудови колективи .
-Организационно консултиране.
– Психодиагностика и кариерно консултиране.

Умения за работа със:
стрес, зависимости, депресии, тревожни състояния, хранителни разстройства, емоционална нестабилност, емоционална зависимост, раздели/ тежки загуби, неувереност, проблеми в семейството, проблеми на работното място и др.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психологично консултиране
Други специалности и специализации:
БАЗИСНА ИНФОРМАЦИЯ : Психолог. Семеен консултант. Обучения в школи: -КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ към Българска Асоциация по Когнитивно-Поведенческата Психотерапия, с Доц. Павлина Петкова, дм: Учредител и Председател на Акредитационната комисия на БАКПП. –ФАМИЛНО КОНСУЛТИРАНЕ (през системен и структурен подход) към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“, с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации. Председател на Българска Асоциация по Психотерапия. -ПСИХОДРАМА - (в процес на обучение) към „Бернхард Ахтерберг“, с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации. Председател на Българска Асоциация по Психотерапия. Познания и в трета школа: -ГЕЩАЛТ-ТЕРАПИЯ– „Философия и Практика“ , „Гещалт тепария с арт техники и сънища“. Тематични семинари към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“.
Стаж по специалността: 5 години
Месторабота и длъжност:
От 2015г. - Основател и Директор в Психологичен Център S.O.V.A. www.sovapsychologist.com

За контакти:

Телефон: 0888717143
Адрес: ул. Топола №26
E-mail за контакти:
emiliq.sotirova@gmail.com
office@sovapsychologist.com
Сайт:
sovapsychologist.com