Женя Милушева

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране, Психология на развитието, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Проблеми в ученето

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)
Други специалности и специализации:
Преминати обучения: Parent-Child Interaction Therapy; Когнитивно-поведенческа терапия - 350 часа; The Science of Well-Being: Evidence-Based Interventions for Children, Adolescents, and Families; Сексуалното развитие при децата и възрастните от аутистичния спектър; Instrumental Enrichment (Structural Cognitive Modifiability to preventing learning problems) ; Релационна психомоторика; Работа в група с деца и юноши; Диагностика и превенция на езика 3-4; Стратегии за по-голяма ефективност в периода след криза; Игрова терапия при детски страхове; Рисунката в терапията с деца; Конференция по когнитивно-поведенческа терапия 2007; Развитие на умения за работа с деца и семейства Сертификация по тестове: Тест за оценка на училищната готовност (ТУГ) WISC IV: Скала за интелигентност на Уекслeр за деца Субективно благополучие и взаимоотношения с родителите и връстниците в юношеска възраст (ССБВО) Диференциален тест за оценка на агресията при деца и юноши Индекс на родителския стрес
Стаж по специалността: 7 години
Месторабота и длъжност:
Детско-юношески психолог
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BGRP-1597

За контакти:

Телефон: 0898 858505
Адрес: гр. София
E-mail за контакти:
jenia.milusheva@gmail.com
Сайт:
detskipsiholog.eu/