Магдалена Батева

Град: Петрич

Област на професионална компетентност:

Консултиране по метода на Позитивната психотерапия

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Юридическа психология
Психотерапевтично обучение: Майсторска програма към ДППБ
Други специалности и специализации:
Базов консултнт при хранителни нарушения, обучение към Асоция "УНИКАЛ" - гр. Варна
Стаж по специалността: 7 години
Месторабота и длъжност:
СУ "Никола Й. Вапцаров" гр. Петрич Частна практика
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG RP 2282 - 2634 (6001, 6002)

За контакти:

Телефон: 0883477851
Адрес: гр. Петрич
E-mail за контакти:
magi_bateva@abv.bg