Евгения Йорданова-Христова

Град: София

Област на професионална компетентност:

– Индивидуално консултиране и психотерапия за възрастни, преживяващи психологически и емоционални проблеми (депресия, тревожност, синдром на професионална умора (burnout), емоционална нестабилност, злоупотреба с вещества, проблематични взаимоотношения, травма, раздяла, загуба и др.); – Индивидуално консултиране и психотерапия за деца и юноши със смущения в емоционалното развитие (тревожност, агресивност, проблеми в общуването, приемане позицията на „жертва”, противообществени прояви, хиперактивност и дефицит на внимание, злоупотреба с вещества, рисково поведение и др.) и техните семейства; – Фамилна и партньорска психотерапия;
– Кризисна интервенция; – Групов тренинг и обучение по позитивна психотерапия.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: клинична психология
Психотерапевтично обучение: Сертифициран позитивен психотерапевт и треньор в метода на позитивна психотерапия. Рег. N 049 за вписване в регистъра на психотерапевтите към БАП
Други специалности и специализации:
Специализации в сферата на конфликтоцентрирана индивидуална терапия, игрова- и арттерапия, психодрама, психосоматика, клиничен опит в психопатология, жертви на насилие, работа с осиновители, приемни родители и техните семейства, фамилна терапия и групова динамика
Стаж по специалността: 12 години
Месторабота и длъжност:
Психотерапевт на частна практика

За контакти:

Телефон: 0887359020
Адрес: бул. Евлоги Георгиев 79
E-mail за контакти:
evgeniya.yordanova@gmail.com
Сайт:
evgeniyayordanova.alle.bg/-/