Виолета Вълкова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Психология на малката група, Социална психология, Индивидуални различия, Насилие, травма, Трудова и организационна психология

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: психология
Други специалности и специализации:
Треньор по групово - динамичен психотренинг
Стаж по специалността: 4 години
Месторабота и длъжност:
Управител във Вистера - център за психосоциaлно развитие. Индивидулани, детски и семейни психологически консултации. Психотерапия за деца и възрастни. Семейна терапия. Тренинги за личностно развитие - социални, емоционални и поведенчески умения.

За контакти:

Телефон: 0898 - 866 - 032
Адрес: София 1164, бул. Дж, Баучер 28
E-mail за контакти:
v.valkova@vistera.org
Сайт:
www.vistera.org