Антоанета Георгиева

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране, психодиагностика и психотерапия на деца, юноши и възрастни.
Групова и индивидуална работа, с помощта на коучинг: обучения по Емоционална Интелигентност. Провеждане на тренинги и семинари за деца и тийнейджъри, групи за личностно развитие за възрастни.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Консултиране при проблеми в детско-юношеска възраст
Психотерапевтично обучение: Позитивна психотерапия Удостоверение № 140/2013
Други специалности и специализации:
Изучавала съм когнитивно – поведенческа психотерапия, психодрама и семейно консултиране на базово ниво. Притежавам сертификати по: Психодиагностика, Когнитивно интервюиране. Работа с многоличностния въпросник T.Liri и международния многоличностен въпросник MMPI. В момента се обучавам в майсторско ниво за позитивен психотерапевт. Треньор съм по Емоционална Интелигентност към Bulgarian Institute for Social and Emotional Intelligence. Професионален коуч.
Стаж по специалността: 8 години
Месторабота и длъжност:
Психологичен център "Хибара"- Бургас специалност: детски психолог

За контакти:

Телефон: 0889920489
Адрес: к-с Славейков, бл.78 Б
E-mail за контакти:
psiholozi.hibara@gmail.com
tonidi_69@abv.bg
Сайт:
psiho-terapevti.com/
www.facebook.com/psiholozi2014/