Ина Апостолова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Хранителни нарушения – анорексия, булимия, компулсивно преяждане
Зависимости – алкохолна, хазартна
Депресия и депресивни състояния
Проблеми в семейството и двойката
Взаимоотношения с противополжния пол
Емоционални трудности

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Семейно Консултиране
Други специалности и специализации:
Специализант по Фамилна терапия, Институт по Фамилна терапия – България Сертифициран семеен консултант, Институт по Фамилна терапия – България Сертификат за участие в обучение “Когнитивно-поведенческа терапия при гранично личностови разстройства“ водено от д-р Антонио Пинто, организирано от Българска Асоциация по Когнитивно-поведенческа терапия Сертификат за участие в обучение “Когнитивно-поведенческа терапия при тревожни разстройства“, водено от Пол Вебер, организирано от Българска Асоциация по Когнитивно-поведенческа терапия Фондация Асоциация Анимус - Сертификат удостоверение за участие в обучение за „Работа на гореща телефонна линия за пострадали от насилие“ Сертификат за проведено обучение за когнитивно-поведенчески терапевт към Институт за Екология на мисленето - Обучител: Петър Василев (250 часа личен опит и 150 часа базови терапевтични умения)
Стаж по специалността: 7 години
Месторабота и длъжност:
Център за лечение на нарушения в хранненто Светлина - https://svetlinacentre.com https://www.facebook.com/svetlinacentre Солидарност АРЗ - Дневен център за рехабилитация и лечение на зависимости - Психолог-семеен консултант

За контакти:

Телефон: 0888 34 39 50
Адрес: София, ул. "Хан Аспарух" 26, ет.1
E-mail за контакти:
infosvetlina@gmail.com
Сайт:
svetlinacentre.com