Елена Енева

Град: София

Област на професионална компетентност:

Работя с деца и възрастни, които преживяват:

– трудности във взаимоотношенията с родители, партньори, деца, колеги, приятели
– снижена самооценка и трудно себеотстояване
– висока тревожност, панически атаки
– трудна адаптация към живот с хронично заболяване или инвалидност
– загуба на близък или на дете и трудно справяне с мъката
– интернет пристрастяване при децата

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психологично консултиране
Други специалности и специализации:
Завършен семестриално курс на обучение за психотелесен психотерапевт към БИНАП
Стаж по специалността: 3 години
Месторабота и длъжност:
Частна практика като психолог
Член на "Дружеството на психолозите в България":
Член на Българско неорайхианско психотерапевтично дружество

За контакти:

Телефон: 0886 135303
Адрес: ул."Г. С. Раковски" 170
E-mail за контакти:
elena@tukisega.info
Сайт:
tukisega.info или https://www.facebook.com/tukisega/