Йорданка Какалова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психология на развитието; Психологично консултиране; Психодиагностика на детското развитие; Готовност за училище; Проблеми с ученето; Емоционално развитие; Взаимоотношения с родителите; Взаимоотношения с връстниците; Превенция на поведенчески и емоционални проблеми; Справяне с кризисни ситуации; Методът „Детски умения“; Арт терапия за деца и възрастни; Семейно консултиране

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Детско - юношеска и училищна психология
Други специалности и специализации:
Следдипломна квалификация "Арт терапевт"; Завършен базов курс към Дружеството по позитивна психотерапия (Удостоверение 375/2015) ; В процес на обучение в майсторско ниво към ДППБ
Стаж по специалността: 3 години
Месторабота и длъжност:
Психолог; Арт терапевт
Член на "Дружеството на психолозите в България":
Член на Дружеството по позитивна психотерапия

За контакти:

Телефон: 0887 47 30 86 , 0878 72 75 79
Адрес: Гр. София, жк. Стрелбище, ул. Червена роза 40
E-mail за контакти:
ikakalova@gmail.com