Маруся Берон

Град: София

Област на професионална компетентност:

Депресия, Тревожност, Социална фобия, Екзистенциални кризи, Проблеми със самочувствието и себеоценката, Прекалена самокритичност и перфекционизъм,
Травма от изоставяне/отхвърляне, Травми от преживяно насилие, Травма от загуба на близък, Проблеми в професионалната реализация, Проблеми между родители и деца,
Проблеми в двойката (брачни/интимни партньори), Проблеми със самоконтрола, Агресия и автоагресия, Зависимости, Етикетиране,
и други.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Философия на съзнанието и езика
Психотерапевтично обучение: Четиригодишно обучение за гещалт терапевт към Българския институт по гещалт терапия, което се провежда по стандартите на Европейската асоциация по гещалт терапия.
Други специалности и специализации:
„Психопатология“ към Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Сертифициран курс по хипноза и хипнотерапия към Българската асоциация по хипноза /БАХ/.
Стаж по специалността: 5 години
Месторабота и длъжност:
Частен кабинет

За контакти:

Телефон: 0887164694
Адрес: ул. Милин камък № 24
E-mail за контакти:
marsyberon@gmail.com
Сайт:
marsyberon.com