Маруся Берон

Град: София

Област на професионална компетентност:

Депресия,
Тревожност,
Социална фобия,
Екзистенциални кризи,
Проблеми със самочувствието и себеоценката,
Прекалена самокритичност и перфекционизъм,
Травма от изоставяне/отхвърляне,
Травми от преживяно насилие,
Травма от загуба на близък,
Проблеми в професионалната реализация,
Проблеми между родители и деца,
Проблеми в двойката (брачни/интимни партньори),
Проблеми със самоконтрола,
Агресия и автоагресия,
Зависимости,
Етикетиране,
и други.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Философия на съзнанието и езика
Психотерапевтично обучение: Четиригодишно обучение за гещалт терапевт към Българския институт по гещалт терапия, което се провежда по стандартите на Европейската асоциация по гещалт терапия.
Други специалности и специализации:
Курс по „Психопатология“ към Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Магистър "Българска филология" към Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Сертифициран курс по хипноза и хипнотерапия към Българската асоциация по хипноза /БАХ/.
Стаж по специалността: 4 години
Месторабота и длъжност:
Частен кабинет

За контакти:

Телефон: 0887164694
Адрес: ул. Милин камък № 24
E-mail за контакти:
marsyberon@gmail.com
Сайт:
marsyberon.com