Цвета Павлова - Кюммер

Град: София

Област на професионална компетентност:

Детско-юношеска психология (диагностика и консултиране) , психологическа работа с деца и техните семейства, депресивни и тревожни състояния, паник атаки, фобии. Стрес и пост травматични стресови разстройства. Логопедия и работа с деца от аутистичния спектър.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Професионален бакалавър (преди 2007 г. — „специалист по...“)
Специалност: Детско-юношеска и училищна психология
Други специалности и специализации:
Психология на развитието, психични разстройства на личността, психопатология на агресивното поведение, Арт-терапия, Trouble d'anxiété généralisée, FormationsPsy - France
Стаж по специалността: 20 години
Месторабота и длъжност:
Психолог консултант, София

За контакти:

Телефон: 0884337884
Адрес: ул. Димитър Манов, 33, ап 3
E-mail за контакти:
psy.seance@mail.com
Сайт:
psyseance.wixsite.com/wixbg