Даниела Стоянова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Системни констелации, Психодрама, Неорайхианска Психотерапия, Стареене и жизнен път, Клинична психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Сексуално поведение и сексуално насилие, Социална психология, Пол и разнообразие, Индивидуални различия, Насилие, травма

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Клинична психология
Други специалности и специализации:
гещалт психотерапия, системни констелации, клинична психология
Стаж по специалността: 7 години
Месторабота и длъжност:
Психотерапевт в Частен кабинет

За контакти:

Телефон: 0878 511 957
Адрес: София 1510, ж.к. Х.Димитър
E-mail за контакти:
analytical.psychotherapy@gmail.com
Сайт:
psychotherapy.alle.bg
www.facebook.com/analytical.psychotherapy/about