Ваня Чечева

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране на юноши и възрастни;
Индивидуално консултиране и работа в групи;
Когнитивна психология;
Социална психология (кризи в общуването; проблеми в онлайн общуването;)
Работа със самооценка, мотивация;
Работа с жертви на домашно насилие;
Проблеми при раздяла;
Междуполови взаимоотношения;
Арт терапия;
Провеждане на тренинги и семинари за личностно развитие.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Социално консултиране и психология
Психотерапевтично обучение: Обучава се в Българската Асоциация по когнитивно- поведенческа психотерапия Преминала модули: Личен опит (260 часа); Базови терапевтични умения (165 часа); В момента се обучава в модул: Специализирани терапевтични умения
Други специалности и специализации:
Когнитивно - поведенческа психотерапия /модули: Личен опит, Базови терапевтични умения, в момента модул: Специализирани умения/; - Кризисна интервенция; - Диагностика с мандали; - Базово ниво по психосоматика; - Квалификационен курс "Тренинг за треньори"; -Сертифицирана по "Когнитивна терапия при хронична болка"
Стаж по специалността: 3 години
Месторабота и длъжност:
Психолози Кабинет 7 Психолог
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-RP- 1818

За контакти:

Телефон: 0886 86 06 34
Адрес: ул. "Апостол Карамитев" 10, ет. 3, офис 7
E-mail за контакти:
vanyacheche@gmail.com
Сайт:
Фейсбук страница: Психолози Кабинет 7