Стоян Кузманов

Град: София

Област на професионална компетентност:

Депресия, Тревожност, Загуба, Травми
ОКР, Натрапчиви мисли, ПТСР
Проблеми във връзката и партньорските взаимоотношения
Панически атаки, Фобии и Страхове
Личностно израстване и себепознание
*ОН-ЛАЙН консултиране/терапия за клиенти извън гр. София и България*
# Водещ и модератор на преживелищен курс „SELF-seeing trip“- групa за личностно развитие и себепознание. * Целта на групата е всеки участник да може да достигне до нови градивни ОСЪЗНАВАНИЯ за себе си и моделите си на партньорства, така че да има повече инструменти, ресурси и умения да създава здравословни връзки, да бъде пълноценно СВЪРЗАН със себе си, партньора си, семейството, приятелите, корените си.
Повече за курса тук – https://www.stoyankuzmanov.com/
# Ко-водещ на тематични преживелищни групи „Първите 7 стъпки в гещалттерапията“ към БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО ГЕЩАЛТТЕРАПИЯ. Повече за курса тук – https://www.stoyankuzmanov.com/
# Създател и водещ на терапевтични малки групи „Понеделник вечер“ в АтелиеТО. Основни теми: проблеми в партньорските взаимоотношения, поставяне и здравословно отстояване на граници, полезността на конфликтите, емоциите и градивното им изразяване, тревожност и депресия, както и други актуални теми, възникващи в процеса на работа с групата.
# Ко-водещ на курс за себепознание за напреднали „Пътят като смисъл – себепознание за напреднали“, заедно с Ирина Кирякова. Повече за курса тук – https://www.stoyankuzmanov.com/

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология
Психотерапевтично обучение: Гещалттерапия
Други специалности и специализации:
*Хипноза и Хипнотерапия* *Семейни Констелации* *Психодинамично интервю* *Медиация*
Стаж по специалността: 2 години
Месторабота и длъжност:
Психотерапевт в "АтелиеТО - Психотерапия и Консултации със Стоян Кузманов"
Член на "Дружеството на психолозите в България":
1786

За контакти:

Телефон: 0898731064
Адрес: гр. София, ул. Славянска
E-mail за контакти:
kuzmanov.s17@gmail.com
kuzmanov.s17@gmail.com
Сайт:
www.stoyankuzmanov.com/