Явор Трифонов

Град: София

Област на професионална компетентност:

Гещалт-практикуващ консултант/терапевт
С опит/практика като психологически консултант, съветник и терапевт в училища, колежи, агенции по подбор. Автор на съдържание по темите. С допълнителен опит в пробационната система (Горна Оряховица), военен подбор на кадри (София), криминологични институции и центрове за социална подкрепа и грижи (Велико Търново).

Терапевтичния ми опит и интерес се центрира около:
– Отношения между деца и родители
– Младежка агресия
– Затруднения в развитието
– Изолация, депресия, тревожност
– Различни страхове и предразсъдъци
– Трудности и пречки около вътрешните усещания за самооценка, отговорност, чувството на срам, контакта с другите и уязвимостта

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Социална и юридическа психология
Психотерапевтично обучение: Гещалт терапия
Други специалности и специализации:
Кратък психотерапевтичен курс включващ 6 модалности - Психодрама, психодинамично интервю, когнитивно-поведенческа терапия, позитивна психотерапия, гещалт-терапия, арт-терапия (108 часа) Три-месечен психологически стаж/практика в психологичният отдел на ВМА - психодиагностика, квалификация за употреба на личностови въпросници, оценка на качества и умения, провеждане на (полу-структурирано) интервю, подбор на военен персонал.
Стаж по специалността: 3 години
Месторабота и длъжност:
Български институп по гещалт терапия - гещалт фасилитатор (2016 --- ) ВМА - експерт по подбор на военни кадри - стажант психолог (2017 г.) СУ "Васил Кънчов" гр. Враца - Педагогически съветник (2016 г.) Британско училище в София - Педагогически съветник (2018 г.)

За контакти:

Телефон: 0883 468 706
Адрес: ул. Жолио Кюри 23
E-mail за контакти:
yctrifonov@gmail.com
Сайт:
http://intradiscovery.wordpress.com