Велислава Николова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Консултиране на родители в процес на развод; работа с деца и тийнейджъри – индивидуално и в група; превенция на ПАВ и др.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Детско-юношеска психология (диагностика и консултиране)
Психотерапевтично обучение: Магистър по детско-юношеска психология, диплома № 241011; Магистър по философия, диплома № 146435; СДК "Клинична и консултативна психология" Когнитивно-поведенческа психотерапия, консултантко ниво - в процес на обучение;
Стаж по специалността: 3 години
Месторабота и длъжност:
Психолог в ИНСТИТУТ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И РАЗВИТИЕ
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-RP-2141

За контакти:

Телефон: 0894652770
Адрес: ИНСТИТУТ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И РАЗВИТИЕ
E-mail за контакти:
velislavanikol@gmail.com
Сайт:
фейсбук страница: Психопознание