Даниела Кръстева - психотерапевт и хипнотерапевт

Даниела Кръстева

Град: Плевен

Област на професионална компетентност:

Когнитивно поведенческа психотерапия и хипнотерапия

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология
Психотерапевтично обучение: Работи с краткосрочните терапевтични методи на когнитивно-поведенческа психотерапия, класическа хипноза и Ериксонова хипнотерапия. Придобити умения вследствие на обучения: Класическа хипноза – Ельман Османов Хипноза и хипнотерапия към Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия – Калин Цанов, Орлин Баев, Димитрина Митрева Психология – Великотърновски Университет Когнитивно-поведенческа психотерапия – Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия – Петър Василев Стаж в лечението на наркозависими в наркокомуна „Феникс“
Стаж по специалността: 2 години
Месторабота и длъжност:
собствен бизнес
Член на "Дружеството на психолозите в България":
ISCO2634-6001 ПСИХОЛОГ и ISCO-2634-6004 ПСИХОЛОГ-ПСИХОТЕРАПЕВТ

За контакти:

Телефон: 0876513956
Адрес: гр. Плевен, ул. Странджа№ 67, вх.А, ет1.
E-mail за контакти:
daniella_kr@abv.bg
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/daniela.krasteva.psiholog/
Сайт:
http://www.psihologbg.eu