Теодора Панчева

Град: Сандански

Област на професионална компетентност:

–Формиране на увереност, самоконтрол и целенасоченост на вниманието; развитие на памет и мислене; обогатяване на възприятието; развитие на ориентациите за време и пространство; идентифициране на мисли, емоции и чувства; връзка между събития, действия, последици и емоции; изграждане на позитивна ценностна система; развитие на емоционалната интелигентност; добра комуникация с ученици и учители
–Учене, памет и когнитивни процеси, Когнитивна психология, Емоции и мотивация.
–Емоционална интелигентност
– Проблеми в общуването и взаимоотношенията, справяне с конфликти (вътрешни и външни), развиване на умения за ефективна комуникация.
– Вземане на решения, достигане до вътрешни отговори и придобиване на яснота, откриване на нови гледни точки и възможности.
– Самооценка и увереност в себе си. Изграждане на умения за отстояване на себе си и асертивно поведение.
– Преодоляване на травми, справяне с вътрешните бариери, комплекси, вредни модели на мислене и поведение.
– Проблеми във връзката и семейството

Справяне със загубата и житейските кризи.
– Овладяване на емоциите- гняв, тъга, срам, чувство за вина, страх.
– Овладяване на стреса и постигане на вътрешна хармония.
– Мотивация, самоконтрол, откриване на истинското призвание, разгръщане на личния потенциал.
– Паник атаки, тревожни и депресивни състояния, натрапливи мисли, страхове.
– Личностно развитие.
–Специализация в областта на осиновяването, консултиране на кандинат-осиновители, осиновители.Работа с осиновени деца/лица.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Училищна психология
Други специалности и специализации:
www.coursera.org Introduction to Psychology The Clinical Psychology of Children and Young People ERASMUS + ComMent Certificate – Erasmus + Training in Community Mental Health Care Motivation and Identity Person-centered care Leadership Social Entrepreneurship Business and Management Грамота за лектор на обучение на хора с редки болести 5-6.12.2015год. „Възможности за социално подпомагане в България” Сертификат за участие в обучителен семинар за хора с редки болести Национален алианс на хората с редки болести European Symposium on Rare Anemias Европейски Симпозиум за Редки Анемии Град Пловдив Certificate of attendance Фондация "Анимус" - "Работа с кандидат-осиновители, осиновители, осиновени и приемна грижа"
Стаж по специалността: 3 години
Месторабота и длъжност:
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖИ ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ „СВ.НЕДЕЛЯ”01.04.2016 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 2012-2016г Център за ранно детско развитие 2017-до момента НПО – СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТАЛАСЕМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ" 2012-до момента
Член на "Дружеството на психолозите в България":
Код в ДПРБ BG RP 2379 – 2634

За контакти:

Телефон: 0893611165
Адрес: Бул."Свобода" 10
E-mail за контакти:
teodorarpan@abv.bg
psihologt@abv.bg
Сайт:
www.facebook.com/psihologteodorapancheva