Доника Боримечкова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Възрастова психология, психоанализа

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Development Psychologist
Други специалности и специализации:
Бакалавър по Предучилищна и начална училищна педагогика
Стаж по специалността: 8 години
Месторабота и длъжност:
Лична практика

За контакти:

Телефон: 0896773608
Адрес: Borovo, Topli dol, 4B35
E-mail за контакти:
donika.borimechkova@gmail.com