Велислава Господинова

Град: Търговище

Област на професионална компетентност:

Психология и психотерапия

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология
Други специалности и специализации:
Психотерапевт под супервизия към Дружеството по позитивна психотерапия в България, следдипломна квалификация по ориентирана към решения терапия от Русенски университет "Ангел Кънчев", учила психоанализа в Българска школа за психоанализа - Варна, дългогодишен личен опит в гещалт терапия. Сертифицирано обучение по психосоматика, мотивационно интервюиране, поведенчески анализ и работа с нарцисизъм и психопатни личностови структури. Сертифицирана в скрининг и оценка на употребяващи психоактивни вещества и терапевтична работа със зависими и техните близки. Неврографика - преминати нива в алгоритъм за проявяване на намерения и преодоляване на ограничения, моделиране и невромандала. Сертифицирана в индивидуална и групова психотерапевтична работа с деца и тиинейджъри през психодрама, ранно детско развитие - невромоторно и психомоторно развитие, арт терапия и работа с опорни предмети.
Стаж по специалността: 3 години
Месторабота и длъжност:
Психолог

За контакти:

Телефон: 0895055199
Адрес: МБАЛ гр. Търговище ул. Трайко Китанчев кабинет 14
E-mail за контакти:
velislavagospodinovabg@gmail.com