Виолета Тодорова

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Личностно развитие и израстване;
Партньорски взаимоотношения;
Проблемни отношения между родители и деца;
Трудности в общуването;
Липса на самочувствие, ниска самооценка;
Трудности при вписването в групи/социална адаптация;
Работа с травма
Самота и чувство за изолираност;
Справяне с раздяла и загуба;
Възрастови и личностни кризи.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология - ВТУ
Психотерапевтично обучение: Удостоверение 0394/10.07.2022 г. от Български институт по гещалттерапия БИГТ
Други специалности и специализации:
Магистратура Философия - СУ "Св. Климент Охридски" Специализация "Психология на развитието в детско-юношеската възраст" - Бургаски университет "Проф. Д-р Асен Златаров" Базисно ниво личен опит в психодрама; Гещалт-консултант под супервизия; Преподавател по философия.
Стаж по специалността: 5 години
Месторабота и длъжност:
Частна практика

За контакти:

Телефон: 0896120587
Адрес: Бургас
E-mail за контакти:
violeta_todorova@mail.bg
Сайт:
sites.google.com/view/vtodorova/?authuser=1