Магдалена Ангелова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Клинична психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Емоции и мотивация.
Магдалена Ангелова е клиничен психолог. Завършва бакалаварската си степен по психология в Софийски университет” Св. Климент Охридски” и магистратура по клинична психология в Нов български университет гр.София. Член е на групата за развитие на психоаналитичната практика в България. Магдалена Ангелова е международно сертифициран НЛП Практик, член на Световното НЛП Общество (Тhe Society of NLP). Основател на Център „Емпатия“ за психологично консултиране и обучение. Съвместно партньорство с АПОЗ– Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и Национално сдружние за профилактика на рака на шийката на матката „ЕЙЧ ПИ ВИ ГАРД“ в работата за превенция и психично подпомагане на онкологичните пациенти.
Център „Емпатия” бе награден от АПОЗ за реализиране на програми в психичното подпомагане и справяне на пациенти преминали през онкологично заболяване.
Над шест години работи в областта на психологичното консултиране-идивидуални и фамилни консултации. Работи с депресивни състояния, конфликтност в двойката, трудности при възпитанието на децата, преодоляване на личностни психични блокажи, тревожни и натрапливи състояния. Организира и води семинари в областта на личностното израстване и себепознание, справяне със стреса, психология на бременността, психични причини за безплодието, родителството и здравословната връзка с децата , психичните фази на развитие при децата- техните таланти и кризи.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: психология
Други специалности и специализации:
Клинична психология с психоалитична перспектива, НЛП-практик, Обучителен курс във фокусирана към решение терапия
Стаж по специалността: 6 години
Месторабота и длъжност:
психолог-консултант в Център " Емпатия"- център за психологично консултиране и обучение

За контакти:

Телефон: 0885 700 377
Адрес: София 1000, Доспат 27
E-mail за контакти:
empatiabg@gmail.com
Сайт:
www.empatia-bg.org