Лора Великова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Професионална компетентност:
-страх и фобии
-тревожност
-травмата в ранното детство
-ниска самооценка
-неувереност
-проблеми в семейството
-проблеми във възпитанието на детето
-проблеми при общуването в детската градина или училище
-проблеми в отношението родител-дете
-хипноза
-водена релаксация

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология
Психотерапевтично обучение: Обучаваща се в майсторско ниво към ДППБ Психотерапевтична работа под супервизия
Други специалности и специализации:
Хипноза и хипнотерапия към БАХ Фокусирана към решения краткосрочна терапия Предучилищна и начална училищна педагогика
Стаж по специалността: 6 години
Месторабота и длъжност:
https://psyhelp-skype.com/bg?fbclid=IwAR2tv2GFbzge-KMiM_bPgNgs4WCnXSqDwDZJrRAe9a9oEUMCy74dor1o0SY Само онлайн
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-RP-2526

За контакти:

Телефон: 0878848050
Адрес: https://psyhelp-skype.com/bg?fbclid=IwAR2tv2GFbzge-KMiM_bPgNgs4WCnXSqDwDZJrRAe9a9oEUMCy74dor1o0SY
E-mail за контакти:
lora.velikova@abv.bg
Сайт:
psyhelp-skype.com/bg?fbclid=IwAR2tv2GFbzge-KMiM_bPgNgs4WCnXSqDwDZJrRAe9a9oEUMCy74dor1o0SY