Дисциплината

Дисциплината

Децата не винаги правят, това, което родителите искат. Когато детето се държи  лошо, родителите трябва да решат, как да реагират. Децата се нуждаят от правила, които им помагат да научат подходящото поведение за всяка конкретна ситуация. Как родителите учат децата да спазват правилата и когато тези правила се нарушават, какво трябва да направят?

Първа важна стъпка е родителите да разговарят и обсъдят помежду си, как биха искали да създават и въвеждат  правилата и да управляват дисциплината. Важно е на спазването на правилата да се гледа като на процес на научаване, а не като наказание. Създаването и спазването на правила в ежедневието допринася за сигурността и безопасността на децата и също така им помага да научат разликата между правилните и грешни постъпки и поведения.

След като веднъж се установят правилата, родителите трябва да обяснят на детето, че нарушаването им води до съответни последствия. Например: Тук има правила, когато ги спазваш ще ти се случи това, което искаш, ако ги нарушаваш, ще има последици. Важно е родителите и детето заедно да решат каква ще е наградата, за спазване на правилата и какви ще са последствията при нарушаването им и детето предварително да знае това. Родителите трябва винаги да забелязват, когато детето следва и спазва правилата, да го подкрепят и похвалят за това. И също така трябва да намират подходящи последствия, когато детето нарушава правилата. Последователността и предсказуемостта на родителските реакциите са основни и много важни за поддържане на дисциплината, а похвалата е най-добрия стимул (най-добрата подкрепа) за научаването на подходящите поведения.

Децата се учат от опита. Ако има логични последствия за тяхното лошо поведение, това ще им помогне да се научат да бъдат отговорни за своите постъпки, без това да повлиява негативно тяхното самочувствие и себеоценка. Например ако децата се боричкат пред тевизора/компютъра – изключете го; ако разлеят супата, докато се закачат на вечеря – накарайте ги да почистят. Някои поведения имат естествени последствия – например тийнейджъра, който стои в чата до много късно вечер може да е много уморен на следващия ден. Друг тип последици, които могат да са ефективни е временно ограничаване или забрана на привилегиите. Ако например, детето нарушава правилото за това къде може да ходи с велосипеда си, отнемете му го за няколко дни. Когато детето не си почиства стаята и не изпълнява задълженията си в дома, не би трябвало да му се позволи нещо специално за него, като напр. да отиде да спи при приятел или да си вземе филм.

Има различни стилове и подходи на родителстване. Изследванията показват, че ефективните родители отглеждат по-самостоятелни и пластични деца, които са уверени в себе си, с добър самоконтрол, любознателни и позитивни; отколкото родителите, които са наказващи, прекалено строги, авторитарни или прекалено позволяващи. Ефективните родители знаят, че както те, така и децата имат права и задължения и че те са еднакво важни. Ефективните родители не ползват физическа сила да дисциплинират децата си, те поставят ясни правила и обясняват защо тези правила са важни и трябва да се спазват. Ефективните родители обсъждат с децата и вземат под внимание мнението на децата, независимо, че може да не са съгласни с тях.

Няколко добри идеи за ефективно родителстване:

– имайте доверие на децата и им възлагайте задачи съответни на тяхната възраст и етапа на развитие;
– убедете се, че това което искате е основателно и  приемливо;
– когато трябва да порицаете детето, говорете му така, както бихте искали да ви говори някой, който трябва да порицае вас. Не използвайте обидни думи, викове, неуважение и незачитане на детето;
– Бъдете ясен, категоричен и недвусмислен;
– Децата се учат, като гледат как реагират и какво правят възрастните (впечатват поведенчески модели), така че показвайте, демонстрирайте позитивните поведения. Позицията „Не ме гледай какво правя, а слушай какво ти говоря!”- не работи!
– Разрешавайте обсъждане, преговори и договаряне, това помага на детето да развива своята пластичност и комуникативни умения;
– Дайте възможност на детето да изпита (да научи от опит) последствията от поведението си;
– Винаги когато е възможно, последствията трябва да следват незабавно, трябва да се свързват с конкретно нарушено правило и да са достатъчно кратки, за да можете след това, отново да изтъкнете позитивните черти на детето;
– Последствията, наказанията трябва да са справедливи и уместни за ситуацията и възрастта на детето.

Родителските групи могат да са полезни и да ви помогнат да бъдете ефективен родител. Ако имате сериозни притеснения относно продължителни проблеми в поведението на детето, е необходима консултация с детски психиатър и детски психолог.

Д-р Милена Топалова
Детски психиатър

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather