Архив на автора

Галена Грозданова

Значение на ранното  диагностициране при аутистичните  разстройства

Значение на ранното диагностициране при аутистичните разстройства

Децата с аутистични разстройства заемат една съществена част от децата със СОП в България и по света, тъй като в последните десетилетия  техният брой значително се е повишил. В България не съществува официална статистика за децата с аутизъм, но по…