Архив на автора

Милчо Николаев

Фокусирания към решения подход в консултирането и терапията

Фокусирания към решения подход в консултирането и терапията

АНОТАЦИЯ: В настоящата  разработка представяме Фокусирания към решения подход /ФРП/ основно в контекста на терапевтичната практика, като обръщаме внимание, че този подход се използва от различни консултанти в много по-широк социален аспект. ФРП включва в себе си както фокусираната към…
Фокусирана към решения кратка терапия

Фокусирана към решения кратка терапия

Описание на случай С. – 2009г. Предварителна информация: Клиентът – С. е 34 годишен мъж от гр. Х, със средно образование, женен, с едно дете – дъщеря на около 7г. Живеят в апартамента на родителите на С., заедно с тях.…