Архив на автора

Емилия Сотирова

Имам желание за промяна!

Имам желание за промяна!

„Имам желание за промяна!” или „Имам Проблем!”- Кое избирате? Постоянно се сблъскваме с проблеми, част от живота ни са, но какво всъщност означава понятието проблем. Можем ли да дадем дефиниция? В ежедневната реч думата “проблем” означава затруднение, трудност, пречка, което…